Warning: simplexml_load_file(): /home/angellov/public_html//languages/site.bg.xml:603: parser error : StartTag: invalid element name in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 45 Warning: simplexml_load_file(): very_]]>< in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 45 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 45 Warning: simplexml_load_file(): /home/angellov/public_html//languages/site.bg.xml:603: parser error : Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0xA0 0x26 0x61 0x6D in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 45 Warning: simplexml_load_file(): ;&#1057;&#1027;&#1056;&#1105; &#1056;&#1030; &#1057; in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 45 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 45 Warning: simplexml_load_file(): /home/angellov/public_html//languages/site.bg.xml:603: parser error : expected '>' in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 45 Warning: simplexml_load_file(): ;#1110;&#1056;&#1056;&#1056;&#1105;&#1056;&#1029;]]>< in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): /home/angellov/public_html//languages/site.bg.xml:603: parser error : Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0xA0 0x26 0x61 0x6D in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ;&#1057;&#1027;&#1056;&#1105; &#1056;&#1030; &#1057; in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): /home/angellov/public_html//languages/site.bg.xml:603: parser error : expected '>' in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ;#1110;&#1056;&#1056;&#1056;&#1105;&#1056;&#1029;]]>< in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): /home/angellov/public_html//languages/site.en.xml:564: parser error : Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0xA0 0x26 0x61 0x6D in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ;&#1057;&#1027;&#1056;&#1105; &#1056;&#1030; &#1057; in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): /home/angellov/public_html//languages/site.en.xml:564: parser error : expected '>' in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ;#1110;&#1056;&#1056;&#1056;&#1105;&#1056;&#1029;]]>

@angellove.bg
МАРКИ

МАРКИ

ВИСОКО КАЧЕСТВО БЕЗ КОМПРОМИСИ

Тук ще намерите дизайнерски облекла за своите деца с изключително високо качество, уникални за българския пазар. Всеки артикул е лично селектиран от мен, с грижа за тези, които осмислят живота ни, децата, без компромиси. Само най-доброто!

От няколко години търся брандовете с най-високо качество на детския пазар - материи, шев, дизайн.

Дългото ми търсене се увенча с успех и затвърди няколко имена, които стъпиха на върха на моята класация за детски облекла. Заедно извървяхме необходимия път на опознаване, взаимна симпатия, впоследствие и легализиране на отношенията и днес аз съм тяхното лице в България.

Детско облекло с най-високо качество, подбрано с грижа и внимание, това ще намерите на angellove.bg.

Warning: simplexml_load_file(): /home/angellov/public_html//languages/site.bg.xml:603: parser error : StartTag: invalid element name in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 45 Warning: simplexml_load_file(): very_]]>< in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 45 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 45 Warning: simplexml_load_file(): /home/angellov/public_html//languages/site.bg.xml:603: parser error : Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0xA0 0x26 0x61 0x6D in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 45 Warning: simplexml_load_file(): ;&#1057;&#1027;&#1056;&#1105; &#1056;&#1030; &#1057; in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 45 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 45 Warning: simplexml_load_file(): /home/angellov/public_html//languages/site.bg.xml:603: parser error : expected '>' in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 45 Warning: simplexml_load_file(): ;#1110;&#1056;&#1056;&#1056;&#1105;&#1056;&#1029;]]>< in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): /home/angellov/public_html//languages/site.bg.xml:603: parser error : Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0xA0 0x26 0x61 0x6D in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ;&#1057;&#1027;&#1056;&#1105; &#1056;&#1030; &#1057; in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): /home/angellov/public_html//languages/site.bg.xml:603: parser error : expected '>' in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ;#1110;&#1056;&#1056;&#1056;&#1105;&#1056;&#1029;]]>< in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): /home/angellov/public_html//languages/site.en.xml:564: parser error : Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0xA0 0x26 0x61 0x6D in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ;&#1057;&#1027;&#1056;&#1105; &#1056;&#1030; &#1057; in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): /home/angellov/public_html//languages/site.en.xml:564: parser error : expected '>' in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ;#1110;&#1056;&#1056;&#1056;&#1105;&#1056;&#1029;]]>

Warning: simplexml_load_file(): /home/angellov/public_html//languages/site.bg.xml:603: parser error : StartTag: invalid element name in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 45 Warning: simplexml_load_file(): very_]]>< in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 45 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 45 Warning: simplexml_load_file(): /home/angellov/public_html//languages/site.bg.xml:603: parser error : Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0xA0 0x26 0x61 0x6D in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 45 Warning: simplexml_load_file(): ;&#1057;&#1027;&#1056;&#1105; &#1056;&#1030; &#1057; in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 45 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 45 Warning: simplexml_load_file(): /home/angellov/public_html//languages/site.bg.xml:603: parser error : expected '>' in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 45 Warning: simplexml_load_file(): ;#1110;&#1056;&#1056;&#1056;&#1105;&#1056;&#1029;]]>< in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): /home/angellov/public_html//languages/site.bg.xml:603: parser error : Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0xA0 0x26 0x61 0x6D in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ;&#1057;&#1027;&#1056;&#1105; &#1056;&#1030; &#1057; in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): /home/angellov/public_html//languages/site.bg.xml:603: parser error : expected '>' in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ;#1110;&#1056;&#1056;&#1056;&#1105;&#1056;&#1029;]]>< in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): /home/angellov/public_html//languages/site.en.xml:564: parser error : Input is not proper UTF-8, indicate encoding ! Bytes: 0xA0 0x26 0x61 0x6D in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ;&#1057;&#1027;&#1056;&#1105; &#1056;&#1030; &#1057; in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ^ in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): /home/angellov/public_html//languages/site.en.xml:564: parser error : expected '>' in /home/angellov/public_html/core/lang.php on line 67 Warning: simplexml_load_file(): ;#1110;&#1056;&#1056;&#1056;&#1105;&#1056;&#1029;]]>

Единственият начин да открием границите на възможното е да рискуваме да ги преминем, навлизайки в невъзможното.

ВТОРИ ЗАКОН НА АРТЪР КЛАРК